Comunicac-Scora ladina

Ejam de ladin - proes a usc

En previjiun dl Ejam de ladin – sesciun ordinara 2019, vëgnel publiché le calënder dles proes a usc.

Por podëi garantí na bona organisaziun dl ejam a usc, é les candidates y i candidac periá de ester bele tla sënta d’ejam 20 menüc dan le scomenciamënt dla proa.

bf