Vijita tla scoles y tla tlasses

I resultac dla vijites tla scoles y tla tlasses ie de gran mpurtanza per la cumenanza dla scola y i porta pro a seguré y a purté inant la cualità.
La dates, la pruzedura dl’evaluazion, la planificazion dla vijites tla scoles y tla tlasses y dla ntervistes vën prugramedes y fates ora plu avisa cun l diretëur/la diretëura dla scola da evalué.
La dumandes anonimes ai nsenianc/ala nseniantes, ai genitores y ai sculeies/ala sculées (mé tla scoles autes) vën fates tres i formuleres IQES.
L ressumé di dac elaburei y dla nfurmazions tëutes ite vën prejentà coche relazion cumplessiva al Ntendënt dla scoles ladines y al diretëur/ala diretëura dla scola evalueda.
Dopro vëniel prejentà i resultac sintetics a duc i insenianc y a duta la nseniantes nteressedes y, sce l vën damandà, ënghe ai reprejentanc/ala reprejentantes di genitores y di sculeies y dla sculées dla scoles autes.