Comunicac-Scora ladina

Cuncors per ejams y tituli per tò su diretëures tla scoles elementeres, mesanes o autes di luesc ladins

Termin por dé jö les domandes: 23.04.2021

La despusizions de chësc cuncors vën repurtedes tla rujeneda tudëscia y taliana.

Dötes les informaziuns é da ciafé tles injuntes.

ev