Consulta provinziala di geniturs

La lege provinziala 20/1995 vëiga danfora che al vëgnes metü sö la Consulta provinziala di geniturs por le sistem formatif de vigni grup linguistich. Al é n gremium che rapresentëia i interesc di geniturs dles studëntes y di studënc a livel provinzial. Al vëgn lité fora de vigni direziun dles scolines y de vigni Consëi di geniturs dles direziuns dles scores na rapresentanta o n rapresentant di geniturs tla Consulta provinziala.

Dorada dl mandat

La Consulta provinziala di geniturs é n gremium che vel tres. Les porsones che fej pert dla Consulta vëgn nominades cun n decret dl intendënt/dl'intendënta y nen fej pert por trëi agn de scora. Le mandat dles porsones delegades toma denant sce sü mituns/sües mitans ne frecuentëia nia plü la scora che ara/al rapresentëia sön delega.

Competënzes

La Consulta provinziala di geniturs á le compit da porté dant propostes por mioré i aspec desvalis dla scora. Les propostes ti vëgn ortiades aladô dla competënza ai ënc locai o ai ofizi dl'aministraziun provinziala.

Les porsones delegades:

  • tol pert ales sentades dla Consulta provinziala, a manifestaziuns de formaziun y informaziun,
  • fej pert dl Consëi di geniturs,
  • tol pert ales sentades dl Consëi scolastich cun na funziun aconsiënta,
  • laora cun i presidënc/les presidëntes dl Consëi di geniturs y dl Consëi scolastich,
  • ti dá inant informaziuns al Consëi di geniturs,
  • é en contat cun le personal dirigënt scolastich de sües scores,
  • ciara di contac cun i presidënc/les presidëntes dla Consulta provinziala di geniturs,
  • organisëia adöm cun le presidënt/la presidënta dl Consëi di geniturs manifestaziuns d'informaziun,
  • á le dërt da ciafé zoruch les spëises de iade aladô dles desposiziuns provinziales varëntes.