Consëi scolastich provinzial

Le Consëi scolastich provinzial é l'organ aconsiënt dles Intendënzes y dles scolares y di scolars dla Junta provinziala por ci che reverda les domandes sön la scolina y la scora. Sües competënzes, süa composiziun, süa strotöra y so regolamënt vëgn regolamentá dala lege provinziala di 12 de dezëmber dl 1996, n. 24.
Al dij la süa sön domandes importantes che reverda i ciamps dla formaziun y dá jö n arat sön i dessëgns de lege sön la scora y la formaziun.
Le Consëi scolastich provinzial vëgn lité por cater agn y é metü adöm da na sentada plenara y trëi repartiziuns, che vá a öna cun les scores di trëi grups linguistics. Al tol pert ales sentades plenares por baié de chestiuns che reverda dötes les scores.