italiano albanese

 

italiano

albanese

1

Non ti preoccupare la mamma arriva presto.

Mos u shqetëso, mami do të vij së shpejti.

2

Non ti preoccupare il papà arriva presto.

Mos u shqetëso, babi do të vijë së shpejti.

3

Posso stare vicino a te?

A mund të qëndroj pranë teje?

4

Hai sete? Vuoi bere?

Ke etje? Dëshiron të pish?

5

Hai fame? Vuoi mangiare?

Ke uri? Dëshiron të hash?

6

Vuoi giocare sullo scivolo?

Dëshiron të luash tek rrëshqitja?

7

Vuoi giocare sul tappeto?

Dëshiron të luash në tapet?

8

Vuoi prendere un gioco?

Dëshiron të marrësh një lojë?

9

Vuoi mangiare il pane?

Dëshiron të hash bukë?

10

Devi fare la pipì?

A duhet të urinosh?

11

Vieni che andiamo in bagno.

Eja të shkojmë në banjë.

12

Ora chiamo al telefono la mamma

Tani do të marrë mamin në telefon

13

Ora chiamo al telefono il papa´.

Tani do të marrë babin në telefon.

14

Tra poco vai a casa.

Së shpejti do të shkosh në shtëpi.

15

Ora vai a casa.

Tani shkoni në shtëpi.

16

Ci vediamo domani

Shihemi nesër